H.R.B. / Collect

Het tijdschrift Collect is voor het eerst uitgegeven in 2006.
In eerste aanleg als bijlage bij het dan reeds elf jaar in krantenvorm  verschijnende Kunst & Antiek Journaal.

Na een paar jaar is Kunst & Antiek Journaal geïntegreerd in het magazine Collect, dat qua berichtgeving, oplage en bereik leidend is in Nederland en België.

Collect publiceert over kunst en antiek in alle facetten. Zowel gedateerde kunst als hedendaags werk komen in Collect aan bod in bijdragen gewijd aan musea, galeries en kunsthandels en antiquairs.

Voor adverteerders, die zowel belangen hebben in Nederland als in België, geldt bij gelijktijdige inschakeling een gereduceerd combinatietarief.

In iedere uitgave tevens uitgebreid veilingnieuws.
Collect verschijnt als maandblad telkens op de eerste van de maand met dien verstande dat het zomernummer de maanden juni, juli en augustus bestrijkt en het winternummer de maanden december en januari, derhalve negen edities op jaarbasis

De Nederlandse Collect heeft een gelijknamig zusterblad in België, dat op haar beurt verschijnt in twee edities, een in de Vlaamse taal en een Franstalige.

Voor alle inlichtingen zoals over formaten, technische data, aanlevertermijn en advertentietarieven kunt u zich wenden tot H.R.B. b.v., telefoon 0182 - 50 10 66 of 06 - 53 85 33 53 of zend een mail aan info@hooghstate.com.

Ga hier naar de website van
Collect Kunst & Antiek Journaal


collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1 collect cover-1