Hooghstate Museum

Het Hooghstate Museum is gehuisvest in het Rijksmonument aan de Hoogstraat 164 in Haastrecht.

Het pand dateert uit 1879. De oorspronkelijke functie was koetshuis, behorende bij het naastgelegen hoofdgebouw, de toenmalige burgemeesterswoning van het geslacht Bisdom van Vliet.

Deze familie leverde door de eeuwen heen de burgemeesters van Haastrecht. Klaarblijkelijk ging het ambt over van vader op zoon.
Daarnaast handelde de familie sinds de tijd van de Verenigde Oost-indische Compagnie. Deze activiteiten leidden ertoe, dat de familie in de 19e eeuw puissant rijk was. Men bezat in Haastrecht en wijde omgeving liefst 99 boerderijen en landerijen, die jaarlijks een fortuin aan pacht opbrachten. Het interieur van het woonhuis op nummer 166 bevat een schat aan antiquiteiten op het gebied van porselein, glas, klokken, tapijten, meubelen en schilderijen

De laatste telg uit het geslacht, mevrouw Paulina Le Fèvre de Montigny – Bisdom van Vliet, die het pand tot haar overlijden in 1923 met zestien personeelsleden bewoonde, heeft bij testament bepaald, dat het woonhuis tot honderd jaar na haar dood gehandhaafd moet blijven in de staat waarin het zich op haar overlijdensdatum bevond. De kopjes staan op tafel en de jassen hangen aan de kapstok zoals in 1923. Het huidige Museum Bisdom van Vliet kan van medio april tot medio oktober worden bezocht

Terug naar het Koetshuis. Dit is in de jaren vijftig van de vorige eeuw vervreemd en heeft enige tijd dienst gedaan als meubelmakerswerkplaats annex brocanterie. In 1973 kreeg het de status van Museum, toen prins Claus het Nationaal Ambachtsmuseum hier opende.

In 1999 werd het gebouw verworven door de huidige eigenaar, die een drastische bouwkundige restauratie liet uitvoeren en het pand inwendig middels renovatie geschikt maakte voor de huidige functie: museum annex expositieruimte.

Exposities

Het Hooghstate Museum opende in  april 2001 met een museale tentoonstelling van schilderijen van Bremmerianen, zoals de kunstenaars rond de “kunstpaus” H.P. Bremmer wel worden genoemd.

In de collectie van het Hooghstate Museum bevinden zich werken van o.a. Jan Adam Zandleven, Jan Carbaat, Henri van Daalhoff, Carl Albert Feldmann, Jo Koster, Jan Lodeizen, Raoul Martinez en dr. Jacob Nieweg.

In de jaren die volgden werden tientallen verkooptentoonstellingen georganiseerd met werk van kunstenaars uit vervlogen tijden zoals Bonnard, Eugeen van Mieghem, Antoon Kruysen en Sierk Schröder.

Voorts boden hedendaagse schilders en aquarellisten als Jan Asselbergs, Pat en Peter Gentenaar, Gerrit Neven en Frits Vogel en de bekende beeldhouwers Dick Aerts, Evert den Hartog, Evert van Hemert, Tjikkie Kreuger, Tineke Nusink, Eja Siepman van den Berg en Jos van Vreeswijk hun werk in onze expositieruimte te koop aan.

Tevens vond een verkoop van de Amcha-collectie in het Hooghstate Museum plaats.

Ook befaamde galeries als Wolseley Fine Arts uit Londen, Galerie & Kunsthandel Elisabeth den Bieman de Haas uit Amsterdam, Galerie Carla Koch en Gallery Nine uit Amsterdam en Studio 925 uit Schoonhoven benutten onze ruimte.

Ook voor andersoortige culturele manifestaties wordt het Hooghstate Museum gebruikt. Zo hield de Stichting Het Nederlandse Interieur haar landdag in ons pand, vond een lustrumviering van Kunst in de Kamer bij ons plaats en herbergden wij tijdens Open Monumentendagen diverse malen locale kunstenaars en/of fototentoonstellingen.